Valininkų miškų urėdija


 

Privačių miškų savininkams


NAUJIENOS

Nemokami nuotoliniai mokymai miško savininkams 

  Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija kartu su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba vykdo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos užsakytą projektą „Miško savininkų internetiniai nuotoliniai mokymai / seminarai“

Nuoroda į mokymų/seminarų registraciją: www.ikmis.lt

telef. pasiteiravimui: (8 347) 44049, 8 642 11894;  miskininkyste@lzukt.lt  

INFORMACIJA APIE ATSKAITYMŲ PANAUDOJIMĄ

KONSULTACIJOS kiekvieną antradienį nuo 8 iki 12 val. konsultuojame privačių miškų savininkus urėdijoje ir visose girininkijose. (Pagal galimybę konsultacijos vyksta ir kitomis savaitės dienomis).

DĖL PARAIŠKŲ SURINKIMO BEI ES PARAMOS PAGAL ĮVAIRIAS PRIEMONES GALIMA SUŽINOTI http://www.nma.lt/ SVETAINĖJE, informacijos telef. (8-5) 2526999.

PAŽYMOS

Pažymas dėl stichinės nelaimės ar gaisro pažeisto miško nustatymo fakto miško savininkams išduoda valstybinių miškų urėdijų specialistai.

ES  2014-2020 metų parama pažeistiems miškams atkurti teikiama tik už tuos plotus, kuriuose pažeidimas užregistruotas po 2015 metų sausio 1 d., bet ne anksčiau, kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo

LR Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 12 d. Įsakymu Nr. 259-14V „Dėl Abejotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų miškui apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ -  nustatyta tvarka pažeistam miškui atkurti.

Paramos galima siekti tik tais atvejais, kai abejotiniais veiksniais (sausros, vėjo, sniego, lijundros, potvynio ir kt.), gaisrų, ligų ar miško kenkėjų yra sunaikinta ne mažesnis kaip 0,5 ha miško plotas ir jame yra pažeista ne mažiau kaip 20 proc. medžių; šiame plote medžiai negali augti, reikalingas miško atkūrimas.

Miško savininkas pastebėjęs minėtus veiksnius, nedelsiant, apie tai turi pranešti girininkijai, kurios administruojamoje teritorijoje yra jo miško valda; pakenkimai turi būti užregistruoti abejotinių veiksnių žurnale, registracijos pagrindu urėdijoje išduodama pažyma dėl stichinės nelaimės pažeisto miško ploto nustatymo fakto.


SUŽINOTI AR TEISĖTAI KERTAMAS MIŠKAS galima Valstybinės miškų tarnybos svetainėje http://www.amvmt.lt/ skyriuje - Miškotvarka, miško naudojimas ir miškų statistika - kirtimų leidimai.

PASLAUGŲ MIŠKO SAVININKAMS KAINININKAS

MIŠKO SODMENŲ PARDAVIMO KAINININKAS

Per 2015 metus konsultavome 750 miško ir žemių savininkų, pravedėme savaitinius mokymo kursus, kuriuose dalyvavo 10 miško savininkų. Patvirtinta 31 miško želdinimo ir žėlimo projektas. Suteikta įvairių paslaugų už 3327,50 Eur, parduota 2202,80 tūkst. vnt. įvairių sodmenų miškams atkurti ir įveisti.

Per 2014 metus konsultavome 720 miško ir žemių savininkus, pravedėme savaitinius mokymo kursus, kuriuose dalyvavo 8 miško savininkai. Suteikta įvairių paslaugų už 22804,61 Lt, parduota įvairių sodmenų 1986,5 tūkst. vnt., miškams atkurti ir įveisti. Patvirtinome 19 miško želdinimo ir žėlimo projektų (įveisiant mišką), už kuriuos savininkai sieks ES paramos.

Per 2013 metus konsultavome 630 miško ir žemių savininkų, pravedėme savaitinius mokymo kursus, kuriuose dalyvavo 5 miško savininkai. Suteikėme įvairių paslaugų už 8574 Lt., pardavėme 1114,0 tūkst. vnt. įvairių sodmenų miškams įveisti ir atkurti. Patvirtinome 29 miško želdinimo projektus (įveisiant mišką), už kuriuos žemių  savininkai sieks ES paramos.

MIŠKO SAVININKŲ MOKYMO KURSUS  rengia visos šalies miškų urėdijos, Lietuvos miško savininkų asociacijos rajoniniai skyriai kartu su VšĮ „Privačių miškų plėtros centru", Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. Kursai trunka vieną savaitę ir yra nemokami.

KAS ŽINOTINA MIŠKO SAVININKUI

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantis ūkininkavimą nuosavame miške yra „Lietuvos Respublikos miškų įstatymas" ir „Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai". Dar yra priimta visa eilė taisyklių ir tvarkų, kurios galioja tiek valstybiniams tiek privatiems miškams. Visi teisės aktai publikuojami internete, juos galima nemokamai rasti:

Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų paieškos sistema www.lrs.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktų sistema www.lrvk.lt

Teisinė informacija Aplinkos ministerijos tinklapyje www.am.lt 

 

 Valstybės įmonė
Valkininkų miškų urėdija

 

 

Valstybės įmonė
Miškininkų g. 1, 65438, Valkininkai, Varėnos r.
Tel.: (8 ~ 310) 56196;(8 ~ 310) 56143
Fax.: (8 ~ 310) 56196
info@valkmu.lt

 

 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191805060
PVM kodas LT918050610
A/s LT 624010041000080130
AB "DNB bankas" Banko kodas: 40100
A/s LT 797300010130261680
AB „Swedbank" Banko kodas: 73000

A/s LT 427044060007883890

AB "SEB bankas" Banko kodas: 70440Gaisringumas