Paskutinė metų kolegija – kaip veiklos tęstinumo pažadas

Aptaręs einamuosius reikalus generalinis miškų urėdas dr. Rimantas Prūsaitis perskaitė pranešimą apie urėdijų 2014-2015 m. veiklos prioritetus. Buvo akcentuotas žaliavos iš miško kirtimo atliekų gamybos apimčių didinimas, apie ką išsamų pranešimą perskaitė generalinio miškų urėdo pavaduotojas Gintaras Visalga.
Kitas Generalinės miškų urėdijos veiklos prioritetas – labai laukiamos Integruotos miškų ūkio veiklos apskaitos informacinės sistemos (IMŪVIS) diegimas. Didžiausi jos diegimo lūkesčiai susiję su galimybe keistis duomenimis su valstybės kadastru. Generalinis miškų urėdas pažymėjo, kad sistemos diegimas vyksta teigiama linkme, o Generalinės miškų urėdijos Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Saulius Morkūnas detaliai išdėstė IMŪVIS diegimo būklę.
Specialiųjų tyrimų tarnybos vyriausiasis specialistas Eimutis Misiūnas pateikė išsamią, net 47 puslapių Generalinės miškų urėdijos veiklos sričių ataskaitą. Ypatingas dėmesys ataskaitoje skirtas Generalinės miškų urėdijos priimtiems teisės aktams, susirašinėjimui su urėdijomis, statistiniams duomenims ir vidaus audito išvadoms. Oficialias išvadas Generalinė miškų urėdija turėtų gauti jau pirmadienį, tuomet institucija neabejotinai priims reikalingus sprendimus problemai įvertinti.
Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus vedėjas Artūras Balčius pateikė urėdams ataskaitą apie tarnybos pernai vykdytus 10 planinių patikrinimų. Šiemet tarnyba tikrino pagrindinius miško kirtimus, biržių atrėžimo kokybę ir ugdymo kirtimus, pateikė kirtimų kokybės įvertinimus ir nurodė trūkumus. Ateinančiais metais, anot pranešėjo, tarnyba planuoja atlikti 11 planinių patikrinimų ir tikrinti miško želdinimo ir atkūrimo kokybę. Pranešėjas linkėjo, kad šaukštas deguto negadintų visos statinės.
Generalinės miškų urėdijos Vidaus audito skyriaus vedėja Jūratė Kazlauskienė supažindino su šių metų miškų urėdijų vidaus audito rezultatais. Kaip žinia, atlikus vidaus audito centralizaciją, miškų urėdijose panaikintos 33 vidaus auditorių pareigybės. Ataskaitoje pranešėja nurodė pagrindines veiklos sritis, kuriose įžvelgia didžiausią riziką.
Po kolegijos posėdžio Miškų urėdų taryba perrinko valdybos pirmininką. Nuo 2012 m. kovo 28 d. Miškų urėdų tarybai ir valdybai vadovavęs Dubravos eksperimentinės mokomosios miškų urėdijos vadovas Kęstutis Šakūnas perleido estafetę Raseinių miškų urėdui Antanui Kilčauskui.

Generalinės miškų urėdijos informacija

4 komentarai apie “Paskutinė metų kolegija – kaip veiklos tęstinumo pažadas”

  1. Atgalinis pranešimas: เพิ่มยอดไลค์

  2. Atgalinis pranešimas: BG Casino

  3. Atgalinis pranešimas: dubbele plooi gordijnen

  4. Atgalinis pranešimas: poker-info.net

Komentuoti