Nemokami nuotoliniai mokymai miško savininkams

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija kartu su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba vykdo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijosužsakytą projektą „Miško savininkų internetiniai nuotoliniai mokymai / seminarai“. Nuotoliniai nemokami mokymai miško savininkams Lietuvoje rengiami pirmą kartą. Tai unikali galimybė neišvykus iš namų gauti atsakymus į rūpimus miškininkystės klausimus iš šios srities profesionalų.
Mokymų tikslas – nuotoliniu būdų mokyti privačių miškų savininkus apie miškininkystę, jos teisinį reglamentavimą ir praktines aktualijas, suteikti būtiniausių žinių apie pagrindinius miškų ūkio darbus, Europos Sąjungos paramą, atsakyti į privačių miško savininkų pateikiamus klausimus.
Registracija 
Mokymai / seminarai vyks kartą per mėnesį, viešai paskelbtu laiku. Dalyvių registracija į atitinkamus mokymus skelbiama prieš 14 kalendorinių dienų, o stabdoma likus 3 val. iki mokymų/seminarų pradžios.
Atkreipiame dėmesį, kad nuotoliniai mokymai vykdomi tik tuo atveju, kai dalyvauti juose iš anksto užsiregistruoja ne mažiau kaip 20 dalyvių. Registracija dalyvauti mokymuose nutraukiama likus 3 val. iki mokymų pradžios. Neužsiregistravus minimaliam dalyvių skaičiui, mokymai nevykdomi apie tai informuojant užsiregistravusius dalyvius.

Mokymų temos

Planuojamas mokymų laikotarpis

Pagrindiniai miško kirtimai Spalio mėn. (Evaldas Survila, KMAIK)
Miško ugdymo kirtimai Spalio mėn. (Evaldas Survila, KMAIK)
Miškotvarkos projektas Lapkričio mėn. (dr. Andrius Kuliešis, KMAIK)
Leidimai kirsti mišką ir jų išdavimo tvarka Gruodžio mėn. (dr. Eugenijus Vaitiekus)
Apvaliosios medienos matavimo būdai ir apvaliosios medienos gabenimas Sausio mėn. (dr. Albina Tebėra, KMAIK)
Miško atkūrimas ir įveisimas Vasario mėn. (dr. Eugenijus Vaitiekus)
Europos Sąjungos parama pagal 2014–2020 metų Lietuvos Kaimo plėtros programos priemonę „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ Kovo mėn. (Vita Guogaitė, LŽŪKT)
Europos Sąjungos parama pagal kitas 2014–2020 metų Lietuvos Kaimo plėtros programos priemones, susijusias su miškų ūkio veikla Balandžio mėn. (Vita Guogaitė, LŽŪKT)
Miško sanitarinė ir priešgaisrinė apsauga Gegužės mėn. (Henrikas Stravinskas, KMAIK)
Mokesčiai miško savininkui už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką Birželio mėn. (dr. Eugenijus Vaitiekus, KMAIK)

Mokymų / seminarų trukmė ir eiga
Vienų mokymų / seminarų bendra trukmė – 1,5 val. Iš kurių lektoriaus dėstomoji dalis (pranešimas/prezentacija) užtruks 45 min., likęs laikas skiriamas atsakymams į nuotolinių mokymų/ seminarų dalyvių pateiktus klausimus, susijusius su nuotolinių mokymų / seminarų tema.
Dalyvis, norėdamas dalyvauti nuotoliniuose mokymuose, turi turėti kompiuterį su tvarkinga garso ir vaizdo įranga ir interneto ryšiu ar kitą mobilų įrenginį su šiomis specifikacijomis.

Nuoroda į mokymų/seminarų registraciją : https://www.ikmis.lt

Teiraukitės tel.: (8 347) 44 049, 8 642 11 894
[email protected]
http://www.ikmis.lt/

Komentuoti