Taisyklės produktų ženklinimui – informacija etiketėje negali klaidinti

spausdintuvas
Renkantis prekę privalu atkreipti dėmesį į etiketėje esančią informaciją. Apskritai ne kiekvienas pirkėjas žino, kad produktų ženklinimui keliami gana griežti reikalavimai, todėl etiketę skaityti reikėtų visuomet, nepriklausomai nuo to, ką perkate. Paprastai etiketėje pateikiama pagrindinė informacija, kurioje nurodoma prekės sudėtis ir jos savybės. Tam tikrais atvejais gali būti pateikta ir prekės paskirtis, pvz., kokiam tikslui prekė turi būti naudojama. Svarbu atkreipti dėmesį, kokie yra prekės vartojimo tinkamumo terminai (jei tokie terminai konkrečiai prekei yra aktualūs). 

Informacija negali klaidinti!

Prekės informacijos pateikimas etiketėje dar vadinamas ženklinimu. Ši savoka apima ne tik prekės savybes, bet ir kainų nurodymą bei papildomos informacijos suteikimą. Įstatymai numato, kad nepriklausomai nuo prekės paskirties, informacija etiketėje negali klaidinti, pvz., ant maisto produkto etiketės negalima užsiminti apie tas maisto savybes, kurių produktas neturi. Lygiai taip pat negalima kalbėti apie produkto savybę gydyti ar apsaugoti nuo ligų, jei informacijos teikėjas neturi to patvirtinančio Sveikatos apsaugos ministerijos dokumento.

Teisinga, aiškiai pateikta ir išsamu

Laikantis sąžiningumo principo ir bandant išvengti klaidinančios informacijos, teisėje yra išskiriami trys informacijos kriterijai: teisingumo, pateikimo ir išsamumo. Teisingumo kriterijus kalba apie tai, kad informacijoje pateikti teiginiai privalo būti adekvačiai pagrįsti. Šiuo atveju reikėtų žinoti, kad teisingumas negali būti pagrįstas asmenų, neturinčių atitinkamos kompetencijos, rekomendacijomis. Pateikimo kriterijus yra paremtas tuo, kad informacija turi būti pateikta suprantamai, aiškiai ir neklaidinant vartotojo, pvz., negalima sakyti, kad gėrimas yra su braškėmis, jei gėrimo sudėtyje nėra braškių, o tik kvapniosios medžiagos. Tokiu atveju reikėtų sakyti, kad tai braškių skonio gėrimas. Išsamumo kriterijus numato, kad informacija turi būti pateikta išsamiai, nepraleidžiant svarbios dalies, galinčios klaidinti ar keisti vartotojo požiūrį.

Nepamirškite produktų ženklinimo darbų!

Į rinką išleista prekė privalo būti atitinkamai paženklinta. Šiuo atveju gamintojas turi užtikrinti, kad ant produkto esanti etiketė būtų lengvai randama ir aiškiai matoma, joje būtų pateikta įskaitoma ir išsami informacija. Etiketes galima ruošti ir spausdinti savarankiškai (pramoniniai ir buitiniai spausdintuvai etiketėms orientuoti į individualius pirkėjų poreikius) arba susisiekti su šias paslaugas teikiančia įmone ir užsakyti etikečių spausdinimo, produktų ženklinimo paslaugas.